Kancelaria Notarialna
Piotr Winnik - Notariusz

Umów spotkanie

Zakres usług

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Osoby nie władające językiem polskim mogą dokonać czynności notarialnej z pomocą tłumacza przysięgłego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Akty notarialne

Akty poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenia dokumentów

Protokoły

Przechowanie pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych i danych

Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Wnioski o wpisy do księgi wieczystej

Inne czynności, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego

W celu uzyskania informacji o dokumentach niezbędnych do dokonania czynności notarialnej, a także o kosztach czynności notarialnej prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kancelaria

Kancelaria Notarialna znajduje się na 1 piętrze budynku usługowego przy ulicy Planetarnej 15A lok. 8 w Zalasewie. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Polskiej.

Przed kancelarią znajdują się bezpłatne ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Godziny otwarcia

Poniedziałek
8:30–18:00
Wtorek
8:30–18:00
Środa
8:30–18:00
Czwartek
8:30–18:00
Piątek
8:30–18:00

Po indywidualnym uzgodnieniu możliwe jest dokonanie czynności również w sobotę lub poza godzinami otwarcia Kancelarii.

Opłaty

Za dokonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną), którego wysokość ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, i powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Notariusz pobiera również:

  • podatki
  • opłaty sądowe
  • inne opłaty

- które odprowadzane są bezpośrednio na rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Akceptujemy płatności kartą płatniczą.

Rachunki bankowe Kancelarii:
Rachunek bankowy (taksa, opłaty sądowe, podatki): 82 1090 1450 0000 0001 5499 3721 Santander Bank Polska S.A.
Rachunek depozytowy (depozyty): 84 1090 1450 0000 0001 5500 1445 Santander Bank Polska S.A.

Kontakt

e-mail: kancelaria@notariuszwinnik.pl
tel. 61 623 21 99 tel. kom. 572 587 500

Kancelaria Notarialna Piotr Winnik
ul. Planetarna 15A lok. 8 (1 piętro), 62-020 Zalasewo
NIP: 7772929805

Lokalizacja Kancelarii umożliwia szybki dojazd ze Swarzędza (Swarzędz Nowa Wieś) i Poznania, ale również z innych miejscowości takich jak: Garby, Rabowice, Tulce, Gowarzewo, Jasin, Gortatowo, Gruszczyn, Kleszczewo, Siekierki, Paczkowo, Kostrzyn albo dzielnic Poznania takich jak: Szczepankowo, Spławie, Krzesiny, Rataje, Chartowo czy Kobylepole.

Klauzula RODO

Copyright ©notariuszwinnik.pl 2023